پوشش 12 ماهه سغرب

سغرب در 12 ماهه واقعی منتهی به 29/12/92 مبلغ 1463 ریال محقق کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی سال مذکور ( 1435 ریال) رشد 28 ریالی داشته است.تاریخ مجمع شرکت اعلام نشده ولی گفته شده سود نقدی از مردادماه تقسیم می شود

پرشین تحلیل-اردیبهشت 1393    

/ 0 نظر / 25 بازدید