اصلاح پرتفوی بورسی"وصندوق"/بازارگردانی زیرمجموعه ها
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان مجموعه سرمایه گذاری بورسی شناخته شده که بیشترین وزن پرتفوی بورسی آن به سرمایه گذاری در سهام صنایع پتروشیمی اختصاص دارد
/ 0 نظر / 16 بازدید