آگهی ثبت افزایش سرمایه دسبحا
 شرکت گروه دارویی سبحان طی ابن اطلاعیه اعلام کرد بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/09/17  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 441000 میلیون ریال به‌مبلغ 561000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 120000 میلیون ریال ) در تاریخ 1393/02/07 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

پرشین تحلیل اردیبهشت 93

/ 0 نظر / 16 بازدید