بورس ایران(اوراق بهادار وبورس کالا)------------- کارگزاری آراد ایرانیان
آراد ،سرمایه ایرانیان
نویسنده: کارگزاری آراد ایرانیان (سهامی خاص) - ۱۳٩۱/۳/٢٠

نام سهم

نام کارگزار

نام خریدار

نام سهم

نام کارگزار

نام فروشنده

سخزر

 سرمایه گذاری ملی

ش سیمان داراب

فخوز

 ساوآفرین

ش س بیمه خدمات درمانی

وپارس

 بورس بیمه

ص س کارآفرینان برتر آینده

اخابر

 توسعه فردا

سبد ش اعتباری توسعه

کنور

 بانک ملی ایران

س توسعه ملی

ساما1

بانک کشاورزی

ص کارکنان بانکها

خارزم

 تامین سرمایه نوین

گسترش اندیشه هگمتان

آ س پ

 تدبیرگرسرمایه

ش امین اقتصاد ایرانیان

وپاسار

 بانک پاسارگاد

 تامین مسکن گ مالی پاسارگاد

وبصادر

 آریانوین

س مهرگان

وصندوق

بانک کشاورزی

ص س یکم کشاورزی

ساما1

بانک کشاورزی

ص کارکنان بانکها

سغرب

سرمایه گذاری ملی

ش سیمان داراب

فاذر

 بورس بیمه

ص س کارآفرینان برتر آینده

ودی

 بانک اقتصادنوین

لیزینگ دی

وبصادر

 آریانوین

س مهرگان

پارسان

 رضوی

ص س م رضوی

وسینا

 بهگزین

شر سبد گردان کاریزما

شپدیس

 بانک صادرات

 سر هامون سپاهان

اخابر

 آبان

مهراقتصادمبین

رمپنا

 معیارسهام

ش سر افتخار سهام

     

http://www.persiantahlil.com/?cid=CMSContent&content=7881

کارگزاری آراد ایرانیان (سهامی خاص)
کارگزار رسمی شرکت بورس اوراق بهادار ، شرکت فرابورس، شرکت بورس کالای ایران شعار سازمانی: آراد، سرمایه ایرانیان
کدهای اضافی کاربر :